Grafisk design

När du ska marknadsföra dig med andra medel, hjälper jag till med allt från grafisk form till tryck. Utifrån dina önskemål och eventuell grafisk profil producerar jag:

– foldrar
– broschyrer
– logotyper
– visitkort
– övrigt informationsmaterial

Till min hjälp har jag Typoprint i Göteborg när material ska tryckas.

 

Behöver du en grafisk profil?

Och vad är en grafisk profil? Man kan enkelt uttryckt säga att det är företagets ”ansiktet utåt”. En enhetlig design som löper som en röd tråd genom allt som lämnar företaget i form av webbsidor, trycksaker, förpackningar, logotyp m m.

Det ska till exempel vara lätt för alla att känna igen information och tjänster/produkter som är förknippade med företaget. Det ska också vara lätt för leverantörer att producera material som följer rätt design. Man tar därför fram en så kallad grafisk manual med riktlinjer för hur den grafiska profilen får användas. På så sätt kan man säkerställa att allt material blir enhetligt, trots att det produceras av flera olika tillverkare.

Jag hjälper dig att ta fram din grafiska profil.

Portfolio trycksaker och logotyper

Logotyp till Strömblads rör & bygg

Annonser till Grothbolagen

Design av inlaga och bokomslag

Design till laddstolpar Kungälvs Energi

Mapp Företagskonsulten

Folder Lexa HR

Logotyp Vitabergskonfektyr

Logotyp Pibab Bygg

Logotyp Doughnut & Friends

Logotyp Vitabergskonfektyr

logotyp Healthy By U

Logotyp Ekonomisupport

Logotyp Donsö Safety

Logotyp Företagskonsulten

Logotyp Rollsbo Webb & Media