Integritetspolicy

Här vill jag förtydliga Mikar Designs integritetspolicy

När du som företagare anlitar Mikar Design som din leverantör av grafisk design för webb eller papper, behöver jag  dina person- och företagsuppgifter för kommunikation och i samband med att jag  skickar dig en faktura eller annan information.

Dessa uppgifter finns i mitt kundregister i min dator som är skyddad och försedd med brandvägg, virusskydd och inloggning med säkert lösenord.

Dina kontaktuppgifter är säkra hos mig och lämnas aldrig ut till tredjepart. Du kan när som helst höra av dig och be mig om din uppgifter eller be mig att ta bort dem.

Monica Isberg, Mikar Design

På min webbplats, https://monicaisberg.se  samlar jag inte in några personuppgifter och webbsidan är inte öppen för kommentarer.  Webbsidan fungerar enbart som informationsplats för nya och gamla kunder.

Kontaktformulär

Den har heller inte något kontaktformulär utan all kommunikation sker via e-post eller telefon.

Hur hanterar jag dina person- och företagsuppgifter?

Jag tar din integritet på största allvar och hanterar alla mina kunders personuppgifter med aktsamhet. Under vår affärsrelation och en tid därefter kan jag därför komma att lagra dina uppgifter i olika program och system. Vilka dessa är och vad dess funktion är beskrivs längre ner i detta dokument.

Hur länge behåller jag dina person- och företagsuppgifter?

Mikar Design behåller dina kontaktuppgifter så länge som vi har en affärsrelation. Om affärsrelationen avslutas på begäran tas all kontaktinformation om dig bort. Annars behåller jag kontaktuppgifterna i max 7 år. Om ingen affärsrelation återupptas igen under denna tid, tas all kontaktinformation bort.

Vart kan jag komma att lagra dina personuppgifter?

  • Microsoft Office
  • Outlook
  • Google Analytics
  • F-Secure KEY

Microsoft Office
Mikar Design använder Microsoft Office för att lagra anteckningar, research, specifikationer, dokumentation, offerter, e-post och mailkonversation. Datan används endast internt, och underlättar hantering av projekt.

Google Analytics
Mikar Design använder Google Analytics för att samla in och processa statistik på både kunders och den egna hemsidan. Jag använder denna data för att skaffa mig kunskap om hur kundernas och min egna hemsida används och hur jag kan göra dem bättre.

Google Analytics är ett verktyg för webbanalys. Tjänsten registrerar vilka webbsidor besökarna använder sig av, lagrar det och presenterar det som statistik för webbplatsens ägare

F-Secure KEY
Mikar Design använder F-Secure KEY för att lagra alla kunders lösenord och inloggningsuppgifter på en säker plats.