Dags att summera 2018 och planera 2019. Känner mig otroligt taggad inför nästa år och har satt agendan för hur företaget ska kunna klättra ett snäpp högre på stegen. Inga revolutionerande åtgärder utan mer ett konsekvent och aktivt arbete. Vad som än sägs om marknadsföring tror jag inte på snabba lösningar. Istället fokuserar jag på en genomtänkt och långsiktig plan.

Här listar jag fem övergripande punkter som jag anser vara viktiga i marknadsföringssyfte:

  1. Planering
  2. Kontinuitet 
  3. Konsekvent
  4. Blocka tid
  5. Nyfikenhet

Planering
Jag tar oftast tre månader i taget och gör först en ”brainstorm” på aktiviteter. Sedan skriver jag in allt i min s k Bullet Journal där jag varje vecka lägger in vad som ska göras och när. På det viset har jag full koll och släpper allt från hjärnan till pappret. Effektivt och bra för att slippa ett eventuellt stresspåslag.

Kontinuitet och konsekvent
Allt som planeras in ska fullföljas och det gäller att ha kontinuitet i processen. T ex om jag har bestämt mig för att marknadsföra mig i sociala medier, behöver jag ta fram en plan som kan innehålla: 
– Vilka sociala medier ska jag fokusera på?
– Vad ska jag skriva om (tema, budskap, syfte)?
– Vilka bilder ska jag använda? 
– Hur ofta ska jag blogga, skriva inlägg, twittra m m? 

Bestämmer jag mig för att t ex blogga varannan dag då behöver jag vara konsekvent och lägga in tid, samt få kontinuitet i det. Att se det som en del i sitt arbete. Har du ingen i företaget som gör detta så får du göra det själv. Inget att be för.

Blocka tid
I din veckoplanering behöver du lägga in tid för marknadsföring. Själv har jag lagt in för 2019 att jag ska blogga 2-3 gånger i veckan och detsamma gäller att skriva inlägg på Instagram och Facebook. Även om jag helst skulle vilja göra detta varje dag, inser jag ju att den tiden finns inte. Dessutom vill jag förmedla med kvalitet, inte skriva inlägg bara för att…

Nyfikenhet och återhämtning
Sist men inte minst, du behöver tanka för att kunna ge. För min del handlar det om att hålla både min hjärna och kropp i någorlunda form. Jag mediterar och tränar några gånger i veckan och det räcker för mig. När det gäller nyfikenheten har jag även där gjort en plan på vad jag vill veta mer om och uppleva. Det kan t ex vara kompetensutveckling inom området, besöka utställningar och föreläsningar, läsa böcker, möta inspirerande människor, skriva och måla. 

Ja detta var mitt sätt att se på det hela. Kopiera gärna det som faller dig i smaken och Lycka till!