lagochrattÄnnu en utbildningsdag och denna gången handlade det om Lag och rätt för marknadschefen. Ett viktigt område för oss som jobbar med marknadsföring, annonser, artiklar, webben, texter och bilder. Föreläsare var Jan Fager, JM Fager.

Just marknadsföring – vad gäller?
Liksom företagets värderingar är marknadsrätt tidigt i processen viktigt. Det sparar tid och pengar. Jobba med checklista och använda marknadsrätten strategiskt. Några punkter vi gick igenom:

Tala sanning I just marknadsföring talar man sanning. Men det kan vara sanning med modifikation. Man kan inte vilseleda så att beslut påverkas. Rent ljug om egenskaper är ojust. Överdrifter som inte kan mätas kan funka, men är det just? ”Världens skönaste…” funkar nu men inte tidigare.

Reklam eller inte All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. Vissa annonser i tidningar på nätet kan vara vilseledande då de ser ut som artiklar. Och det är det som är tanken. Det måste då framgå att det är en annons det är frågan om.

Renommésnyltning Ett utnyttjande av annan näringsidkares goda anseende genom att åberopa dennes högklassiga produkt (utan att det är frågan om jämförande reklam). Utnyttjandet medför att det skapas en gynnsam atmosfär åt den egna produkten.

Ett ex är Taxi Göteborg där ett mindre bolag kopierat Taxi Göteborg för att sno åt sig kunder. Taxi Göteborg har stämt en friåkare, för ”renommésnyltning”. Såväl logotyp som den gul-svarta ”kedjan” som Taxi Göteborgs fordon är profilerad med är varumärkesskyddade.

Misskreditering/jämförande Förlöjliga eller svärta ned konkurrenternas verksamhet, företag eller varor på ett onödigt kränkande sätt. Lyft det egna företaget istället för att tala illa om konkurrenten.