Grafisk profil i syfte att bli ihågkommen

Vad är en grafisk profil? Man kan enkelt uttryckt säga att det är företagets ”ansiktet utåt”. En enhetlig design som löper som en röd tråd genom allt som lämnar företaget i form av webbsidor, trycksaker, förpackningar, logotyp m m.

Det ska till exempel vara lätt för alla att känna igen information och tjänster/produkter som är förknippade med företaget. Det ska också vara lätt för leverantörer att producera material som följer rätt design. Man tar därför fram en så kallad grafisk manual med riktlinjer för hur den grafiska profilen får användas. På så sätt kan man säkerställa att allt material blir enhetligt, trots att det produceras av flera olika tillverkare.

Jag hjälper dig att ta fram din grafiska profil. Du kan välja antingen i en workshop tillsammans med andra eller att jobba enskilt med mig som handledare.

Portfolio grafisk profil